Måned: oktober 2017

Har likestillingen gått tapt i ammetåkens navn?

Et utvalg oppnevnt av regjeringen anbefaler å dele foreldrepermisjonen i (nesten) to. (Ni uker mer for kvinner av medisinske grunner.) Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm er enig. Og selv om dette høres ut som det beste som har skjedd siden 1913, er mange kvinner i harnisk. Maria Berg Reinertsen spør seg til og med: Har feminismen …

Har likestillingen gått tapt i ammetåkens navn? Les mer »